Vergoedingen Zekur (jongerenverzekering Univé)

2021

Er wordt vergoed vanuit de volgende aanvullende pakketten:

☑  Extra Zekur Zorg € 50

Polisvoorwaarden: Blz. 11

Verschil met 2020:  Lagere vergoeding voor preventie.

Bijzonderheden: Budget geldt voor alle preventieve cursussen per jaar bij elkaar.

2020

Er wordt vergoed vanuit de volgende aanvullende pakketten:

☑  Extra Zekur Zorg € 200/dl>

Polisvoorwaarden: Blz.7

Verschil met 2019: Geen

Bijzonderheden: Budget geldt voor alle preventieve cursussen per jaar bij elkaar.